Pn, 20 września
 • 8:45 - 9:30

  Oficjalne otwarcie

  dr Monika Sajkowska - Prezeska FDDS
  Przedstawiciel NASK
  Przedstawiciel Klicksafe
  Jarosław Ponder - Head of the ITU Office for Europe
  Przedstawiciel Fundacji Orange
 • 9:30 - 11:00

  Sesja otwierająca

  Urodzeni ze smartfonem w dłoni - o pokoleniu iGen Prof. Tomasz Grzyb
  Zdaniem niektórych ortopedów pochylanie głowy w kierunku smartfona obciąża kręgi szyjne kręgosłupa ciężarem sięgającym 27 kilogramów. Jeśli wyobrazimy sobie, że współczesne dzieci korzystają z tych urządzeń ponad 5 godzin dziennie, nietrudno będzie zgadnąć do jakich zwyrodnień kręgosłupa może to doprowadzić. Jednak jeszcze ciekawsze procesy mogą dziać się w tym organie, który tak ten kręgosłup obciąża - a zatem w głowie dzieci i nastolatków. W wystąpieniu przyjrzymy się temu, jakie zmiany można dostrzec u młodych ludzi "przyklejonych do sieci". Wskażemy negatywy, ale także pozytywy związane z odmiennym otoczeniem informacyjnym, w jakim żyją dzisiaj dzieci. Spróbujemy także pokazać, jak minimalizować ryzyko wystąpienia trwałych negatywnych konsekwencji życia w podłączeniu do internetu przez 24 godziny na dobę.
  Odporność cyfrowa: zapewnienie młodym osobom bezpieczeństwa w szybko zmieniającym się świecie internetu dr Linda Papadopoulos
  Dzięki postępowi technologicznemu otworzyły się nieopisane możliwości w sposobach nauki, socjalizacji i zabawy naszych dzieci. Cały świat jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Chociaż wynikające z tego korzyści są oczywiste, jako rodzice i edukatorzy powinniśmy zdawać sobie sprawę z zagrożeń w internecie i przygotować na nie młode osoby, budując u nich odporność psychiczną i cyfrową. W niniejszym wystąpieniu opowiem czym jest odporność cyfrowa i w jaki sposób wyposażyć dzieci i młodzież w umiejętności pozwalające im zachować bezpieczeństwo i najpełniej korzystać z internetowego świata. Omówimy wpływ spowodowanego pandemią dłuższego czasu ekranowego na rodziny. Przyjrzymy się kwestiom dotyczącym bezpieczeństwa, granic, relacji w świecie rzeczywistym i w internecie oraz obrazu własnego ciała. Na koniec przyjrzymy się narzędziom, które rodzice i nauczyciele mogą stosować, aby wspierać swoje dzieci w stawaniu się zdrowymi, szczęśliwymi i odpornymi cyfrowymi obywatelami i obywatelkami.
  Internet jako wrogie terytorium Wojciech Orliński
  Jeszcze 10 lat temu dominowało optymistyczne podejście do Internetu jako miejsca swobodnej dyskusji, pełnego dostępu do dóbr kultury i nauki, promującego oddolną aktywność obywatelską. Cenzura w internecie wydawała się wtedy nie do pomyślenia. Dziś internet stracił niewinność w oczach opinii publicznej (choć nigdy jej nie miał w rzeczywistości). Ostatnia duża grupa, która nadal podchodzi do sieci z naiwnym optymizmem, to dzieci. Jak do nich mówić o zagrożeniach?
 • 11:00 - 11:15

  Przerwa

 • 11:15 - 12:15

  Debata panelowa: Nowa szkoła po pandemii?

  Podczas debaty spróbujemy jeszcze raz spojrzeć na wpływ jakie miała i ma pandemia na współczesną szkołę zarówno, jeśli chodzi o korzystanie z nowych technologii, jak i relacje międzyludzkie. Na problem spojrzymy w kontekście polskim i ogólnoświatowym.
  Moderacja: Szymon Wójcik, Paneliści: Gareth Cort, Joanna Flis, Rodrigo Nejm, Dr Karol Jachymek, Dr Marzena Żylinska
 • 12:15 - 12:30

  Przerwa

 • 12:30 - 13:30

  Dobrostan cyfrowy w pandemii i po niej

  Zalety polowania na smoki - W poszukiwaniu pozytywnych konsekwencji gier komputerowych Agnieszka Mulak
  W Europie ponad 70% dzieci w wieku 6-10 lat gra w gry komputerowe, a wśród nastolatków odsetek ten jest jeszcze wyższy. Media zazwyczaj zwracają uwagę na zagrożenia z tym związane, jednak w pandemii, w czasie izolacji społecznej spotkania z rówieśnikami były możliwe wyłącznie w rzeczywistości wirtualnej. Gry komputerowe stanowiły często jedyną możliwość wspólnej zabawy. Czy interakcje w grach spełniają podobną funkcję, co inne formy kontaktu? Jakie mogą być korzyści z grania i jakie typy gier mogą mieć pozytywny wpływ na młodzież? W trakcie prezentacji spróbujemy odpowiedzieć na te pytania oraz przyjrzymy się temu, jakie konsekwencje dla szkoły może mieć popularność gier komputerowych wśród dzieci i młodzieży.
  Internetowe ommm – jak radzić sobie ze stresem cyfrowym i dbać o swój dobrostan Stefanie Fächner
  Kto z nas tego nie doświadczył: chcieliśmy odłożyć smartfona już dawno temu, ale wciąż jesteśmy przyklejeni do naszego urządzenia, przewijamy posty, klikamy, żeby sprawdzić które seriale poleca Netflix przy pomocy wiadomości push i przekopujemy się przez najnowsze wiadomości w aplikacji informacyjnej. Cyfrowy świat pociąga nas w coraz większym stopniu a kontrolowanie tego stanu staje się dla wielu z nas coraz trudniejsze. Jak możemy osiągnąć cyfrową równowagę? Jak możemy zdołać uwolnić się od uzależniających sieci i w jaki sposób możemy radzić sobie z treściami pochodzącymi z internetu, które są dla nas szkodliwe? Celem tej prezentacji jest dostarczenie wiedzy na temat strategii dostawców usług i atrakcyjności mediów społecznościowych, a także dostarczenie specjalistom z zakresu edukacji narzędzi służących zwiększaniu komfortu cyfrowego młodych ludzi.
  Jak ocenić potencjał edukacyjny aplikacji na tablety dla dzieci w wieku przedszkolnym? Dr Joanna Kołak
  Media cyfrowe, w tym aplikacje na tablety dla dzieci, są coraz częściej używane zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Zwłaszcza w okresie pandemii Covid-19 można było zauważyć zwiększone użycie mediów przez dzieci. Tysiące aplikacji dla dzieci są nazwane przez ich autorów „edukacyjnymi”, ale badania pokazują, że większość tych aplikacji w rzeczywistości nie ma potencjału edukacyjnego. Oznacza to, że znalezienie wysokiej jakości aplikacji dla dziecka jest wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli. W zespole naukowym, w którym pracuję, zaprojektowaliśmy niedawno proste narzędzie dla rodziców i nauczycieli, przy pomocy którego można ocenić, czy aplikacje dla dzieci w wieku przedszkolnym mają potencjał edukacyjny. Podczas swojego wystąpienia przedstawię pokrótce nasze narzędzie, uwzględniając kryteria oceny i tłumacząc, co zmotywowało nas do wyboru tych kryteriów. Zwrócę uwagę na to, jakie są mocne strony aplikacji dla dzieci oraz jakich cech w nich brakuje z perspektywy psychologii rozwojowej.
 • 13:30 - 14:30

  Przerwa

 • 14:30 - 15:30

  Cyberprzemoc - problemy i rozwiązania

  Agresja i przemoc online - co nowego wiemy po 15 latach badań. Prof. Jacek Pyżalski
  Wystąpienie w sposób syntetyczny pokazuje najważniejsze ustalenia badawcze dotyczące agresji i przemocy internetowej ostatniego piętnastolecia. Szczególna uwaga poświęcona będzie wnioskom w zakresie profilaktyki i interwencji oraz obszarom, które są jeszcze niezbadane.
  Rola szkół w cyberprzemocy Prof. Anja Schultze-Krumbholz
  Jak wykazano, do cyberprzemocy częściej dochodzi poza szkołą niż w szkole. Władze szkolne często wysuwają zatem argument, że nie jest to problem dotyczący szkół i szkolnego personelu. Z licznych badań wynika jednak, że istnieje związek między zmiennymi dotyczącymi szkoły a cyberprzemocą, a sama cyberprzemoc wpływa również na zmienne związane ze szkołą. W prezentacji przedstawię przegląd wyników badań koncentrujących się na roli szkoły w cyberprzemocy oraz możliwości działania, jakie mają nauczyciele i inni pracownicy szkół.
  RESQL - Program zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Dr Małgorzata Wójcik
  Ogólnoszkolny programu zapobiegania przemocy rówieśniczej RESQL stwarza bezpieczną płaszczyznę komunikacji (aplikacje do zgłaszania incydentów przemocy); wprowadza procedurę zarządzania zgłoszeniami (odpowiadanie, kategoryzowanie, podejmowani interwencji); zwiększa wiedzę kadry oraz uczniów dot. mechanizmów przemocy w szkole. Tym samym tworzy wspierający klimat szkoły, który ogranicza występowanie prześladowania rówieśniczego.
Wt, 21 września
 • 10:00 - 11:00

  Sesja plenarna

  Młodzi cyberprzestępcy - co powinny wiedzieć dzieci i młodzież, żeby się nimi nie stać? Adam Lange
  Coraz częściej przestępstw w cyberprzestrzeni dopuszczają się młodzi ludzie, często nie mając pojęcia że dokonują przestępstwa i może to mieć wpływ na ich późniejsze życie. Podczas prelekcji pokażę przykłady przestępstw dokonywanych przez małoletnich w internecie i postaram się odpowiedzieć jak wczesna edukacja może uchronić ich przed problemami.
  Mowa nienawiści, dezinformacja i teorie spiskowe jako wyzwania dla społeczeństwa obywatelskiego Alia Pagin
  Badanie ogromnej liczby odmian „fake newsów” i mowy nienawiści oraz ich szkodliwych skutków jest przedmiotem zainteresowania naukowców z różnych dyscyplin akademickich i stanowi dla nich duże wyzwanie. Zjawisko to ma bezsprzecznie charakter globalny i nie ogranicza się ono do spraw krajowych. Jest zatem niezmiernie istotne, aby zwiększać ogólną świadomość i umożliwiać ludziom rozpoznawanie dezinformacji, populistycznego dyskursu i teorii spiskowych, niezależnie od kontekstu kulturowego. Niezbędnym czynnikiem pozwalającym zapobiegać uleganiu dezinformacji i ideologicznym nadużyciom jest podstawowa wiedza technologiczna i edukacja medialna połączone z krytyczną analizą mediów cyfrowych.
 • 11:00 - 11:15

  Przerwa

 • 11:15 - 12:15

  Problemy związane z kwestiami wyglądu i autoprezentacji w sieci

  Inspirowanie młodych ludzi do krytycznego myślenia o pornografii i tworzenia zdrowych relacji online Kate Jones
  Prezentacja będzie dotyczyć wpływu pornografii na relacje młodych osób, ich postrzeganie własnego ciała i kształtowanie oczekiwań wobec innych. W tym kontekście ważne jest: – odkrywanie niepisanych zasad stosowanych przez młode osoby w internecie w ich relacjach miłosnych i przyjaźniach; – zrozumienie w jaki sposób możemy wspierać młodych ludzi w rozwijaniu strategii służących funkcjonowaniu w świecie online, w tym opieraniu się presji korzystania z pornografii, radzeniu sobie ze zgodą w relacjach online i presją udostępniania osobistych zdjęć; – zaprezentowanie kluczowych brytyjskich zasobów służących edukacji na temat tych kwestii.
  Wpływ social mediów na postrzeganie swojego ciała przez młodzież Ewa Dziemidowicz
  Media społecznościowe są codzienną przestrzenią funkcjonowania młodych ludzi. Na Instagramie, Tik Toku i w innych portalach obserwują popularne trendy kreowane i powielane przez popularne osoby i przez znajomych rówieśników. Wzorce z sieci mają wpływ na podzielane przez nich wartości, postawy i zachowania, również dotyczące cielesności i wizerunku online. To jak się prezentują i jak są odbierani w sieci potrafi mieć zasadniczy wpływ na ich samopoczucie i dobrostan psychiczny. Podczas swojego wystąpienia Ewa Dziemidowicz przytoczy wybrane wyniki najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS, Ciekawość 2021) dotyczących postrzegania swojego ciała przez nastolatków aktywnych online, omówi je w kontekście planowanych przez FDDS działań profilaktycznych promujących krytyczne podejście do internetowych wzorców oraz promujących wśród młodzieży ideę ciałopozytywości.
  Czy nudesy to konieczność? Martyna Różycka
  Autoprezentacja w sieci to również zdjęcia erotyczne i pornograficzne wytworzone samodzielnie przez nastolatków. Samodzielnie nie zawsze znaczy dobrowolnie. Przyjrzyjmy się wspólnie bliżej, co dzieje się sytuacji przechwycenia erotycznego zdjęcia lub streamingu przez osobę niepowołaną.
 • 12:15 - 12:30

  Przerwa

 • 12:30 - 13:30

  Cyfrowe prawa dziecka

  Dziecięca perspektywa – ważny głos dla przyszłości internetu Anna Rywczyńska
  Czasy kiedy o rozwoju internetu decydowali jedynie dorośli muszą odejść w zapomnienie. Opinie dzieci i młodych ludzi, którzy należą do kluczowych odbiorców treści i usług internetowych (1 na 3 użytkowników sieci to dziecko wg. raportu Unicefu) muszą być wysłuchane. Jak podkreśla Rada Europy definiując prawa dziecka w środowisku cyfrowym: szkoły, rządy, firmy i międzynarodowe ciała powinny pytać dzieci o ich zdanie dotyczące rozwiązań sieciowych i brać je poważnie. Pozostaje jeszcze jeden ważny obowiązek– uświadamianie dzieciom jakie prawa im przysługują i w jaki sposób mogą o nie zadbać, czego mogą oczekiwać od świata dorosłych – zarówno w kontekście rodziny, jak również od administracji publicznej i od świata biznesu.
  Przemoc wobec kobiet i dziewcząt – różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w internecie David Wright
  Gdziekolwiek nie spojrzymy kobiety i dziewczęta nieproporcjonalnie częściej padają ofiarą cyberprzemocy lub nadużyć w internecie. Dlaczego tak się dzieje? Nadużycia związane z udostępnianiem obrazów, będące szczególną formą krzywdzenia, często mają druzgoczący wpływ na ofiary, szczególnie na młode kobiety i dziewczęta. To negatywne zjawisko nie słabnie – według brytyjskiego telefonu wsparcia Revenge Porn Helpline w 2020 r. zgłoszono dwa razy więcej przypadków niż w 2019 r., co ma swoje źródło w restrykcjach związanych z lockdownem. W prezentacji przedstawione zostaną doświadczenia brytyjskiego telefonu wsparcia Revenge Porn Helpline od momentu jego uruchomienia w 2015 r. i wynikająca z nich uderzająca rozbieżność między kobietami i mężczyznami będącymi ofiarą nadużyć związanych z materiałami o charakterze seksualnym. W jaki sposób można skuteczniej wspierać ofiary i zapobiegać tego rodzaju nadużyciom w internecie? Czy sprzeciwiamy się różnicom w traktowaniu kobiet i mężczyzn, czy staramy się rozwiązać ten problem? Nikt nie powinien cierpieć z powodu nadużyć w internecie i wiktymizacji.
  Jakiego wsparcia potrzebują nauczyciele, by wychowywać uczniów do wartości oraz dbać o ich prawa? Bartłomiej Kuczyński
  Wychowanie do wartości w świecie zdominowanym przez technologie to zadanie wymagające od wychowawców licznych kompetencji. Jednocześnie, wielu spośród nich deklaruje bezradność i nieadekwatność dawnych metod i potrzebuje wsparcia. Jak wygląda obecnie sytuacja wychowawców? Jak są postrzegani przez siebie samych, a jak przez uczniów i rodziców? Takie pytania postawiła Fundacja Orange w przeprowadzonym na początku roku 2021 badaniu statusu zawodu nauczyciela w Polsce. W swojej wypowiedzi przedstawię wybrane wnioski z badań, zebrane także w opublikowanym w czerwcu 2021 raporcie „Między pasją a zawodem”.
 • 13:30 - 14:30

  Przerwa

 • 14:30 - 15:15

  Influencer. W pogoni za lajkami

  Dyskusja wokół filmu Moderacja: Anna Rywczyńska, Szymon Wójcik, Paneliści: Dr Karol Jachymek, Marta Wojtas
  Opis filmu:

  16-letni Austyn Tester żyje w małej miejscowości w Tennessee, ale marzy o sławie porównywalnej do Justina Biebera. Większość czasu spędza przed komputerem, kontaktując się ze swoimi obserwatorkami w mediach społecznościowych. Przystojny nastolatek daje im poczucie akceptacji, za co one odwdzięczają się mu bezgranicznym uwielbieniem. Liza Mandelup szuka odpowiedzi na pytanie w jaki sposób działa świat nastoletnich influencerów? To zjawisko okazuje się o wiele bardziej złożone, niż może się wydawać. Kiedy Austyn rusza w trasę z o wiele sławniejszymi od siebie kolegami, wydaje się, że jest na ostatniej prostej do bogactwa, rozpoznawalności, ale też do spełniania swojego największego marzenia: niesienia radości ludziom na masową skalę. Niestety, na jego drodze pojawia się demoniczny manager, Michael Weist, opętany cyframi i możliwością zbicia fortuny na influencerach, którzy mieszkają razem z nim w luksusowym domu w Los Angeles. Zaistnienie ma bardzo wysoką cenę, ale czy Austyn jest w stanie ją zapłacić? Czy znajdzie czas i siłę w sobie, żeby bez przerwy zabawiać i okazywać wsparcie innym, chociaż coraz bardziej sam go potrzebuje?  Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma mailowo dostęp do filmu.
 • 15:15 - 15:30

  Zamknięcie konferencji

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję