Czytaj więcej

Dr Jakub Andrzejczak

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor i kierownik Zakładu Socjologii Wychowania Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekomomicznej, członek Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej.
Od lat zajmuje się wpływem technologii cyfrowej na społeczeństwo, w szczególności na socjalizację i edukację młodych ludzi. Prowadzi jeden z najpopularniejszych profili na portalu Facebook o tematyce funkcjonowania dzieci i młodzieży online
Czytaj więcej

Leanda Barrington-Leach

5Rights Foundation
Leanda Barrington-Leach jest dyrektorką ds. rzecznictwa międzynarodowego i kierowniczką spraw europejskich w fundacji 5Rights, międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się walką o zmianę systemową, dzięki której świat cyfrowy będzie tak zaprojektowany, aby domyślnie dbać o potrzeby dzieci i młodzieży. Prace 5Rights skupiają się na tematach dotyczących danych i prywatności, projektowaniu mającym w centrum zainteresowania dzieci oraz na prawach dziecka. Leanda mieszka w Brukseli, a wcześniej była doradczynią sekretarza generalnego ESDZ ds. komunikacji strategicznej i dezinformacji.
Czytaj więcej

Bogna Białecka

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka kilkunastu już poradników psychologicznych w zakresie wychowania i relacji, redaktor portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl ukierunkowanego na profilaktykę uzależnień, portalu dla rodziców www.rodzice.co, oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: www.sos.pytam.edu.pl. W roku 2022 odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.
Czytaj więcej

Agnieszka Bilska

Fundacja Szkoła z Klasą
Superbelferka, anglistka, laureatka konkursu dla nauczycieli języka angielskiego – Pearson ELT Teacher Award 2017, autorka publikacji i warsztatów dla nauczycieli, m.in. w projekcie Lekcja: Enter. Trenerka w programie Asy Internetu. Prowadzi na Facebooku fanpage „Gamifikacja Edu” poświęcony grom i gamifikacji w edukacji. Absolwentka kierunku User Experience Design na SWPS w Katowicach. Specjalista do spraw marketingu i Employer Branding Manager w Future Processing Healthcare.
Czytaj więcej

Iwona Brzózka-Złotnicka

Samsung CyfrOFFy kONtakt
Iwona Brzózka-Złotnicka - współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, w ramach którego realizuje działania koncentrujące się na promowaniu kompetencji przyszłości i wspieraniu w tym obszarze nauczycieli, rodziców i uczniów.

Koordynatorka programu Samsung CyfrOFFy kONtakt. Współpracuje m.in. z NASK i Cyfryzacja.gov.

Czterokrotnie znalazła się wśród laureatów Listy 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.
Czytaj więcej

Oliwia Chojnacka

NASK
Oliwia Chojnacka – absolwentka Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista w dziale Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie, odpowiedzialna za realizację działań w ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Współautorka m.in. publikacji „Aplikacje mobilne – czy nasze dzieci są bezpieczne?”.
Czytaj więcej

Agnieszka Chomicka-Bosy

Nauczycielka, edukatorka, trenerka kompetencji cyfrowych. Współautorka programu do informatyki dla kl. 1-3. Autorka ćwiczeń do kodowania dla dzieci 5-6-letnich. Na stałe współpracuje ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Fundacją Szkoła z Klasą. Należy do grupy innowacyjnych nauczycieli Superbelfrzy Mini. Ambasadorka programu Sole for Tomorrow.
Czytaj więcej

Sarah Delporte

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) – biuro europejskie
Sarah Delporte piastuje stanowisko urzędniczki ds. projektów w biurze europejskim ITU, gdzie nadzoruje działania ONZ związane z włączeniem cyfrowym. Posiada podwójny tytuł magistra w zakresie polityki publicznej i rozwoju społecznego uzyskany w instytucie UNU-MERIT ze specjalizacją przedsiębiorczości społecznej i polityki publicznej oraz tytuł licencjata w zakresie komunikacji i marketingu. Ukończyła również szkolenie z dziennikarstwa. Jej pasją jest stosowanie innowacyjnych i zintegrowanych rozwiązań, które służą tworzeniu zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości.
Czytaj więcej

Adriana Denys-Starzec

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, aplikantka adwokacka przy ORA w Warszawie, absolwentka WPiA UW (summa cum laude), associate w JDP Drapała&Partners. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego, autorskiego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wizerunku. Prelegentka na wielu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Pracę doktorską przygotowuje na temat prawa do wizerunku dziecka.
Czytaj więcej

Dr Maciej Dębski

Instytut Socjologii Uniwersytet Gdański, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg
Socjolog problemów społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu , ekspert w realizacji badań naukowych, Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych, autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu. Współautor materiału edukacyjnego FONOLANDIA, organizator kolonii offline
Czytaj więcej

Ewa Dziemidowicz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Psychoterapeutka, trenerka, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni „Dziecko w Sieci” FDDS. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa online, dotyczące m.in. cyberprzemocy, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci, uzależnień od nowych technologii. Współtworzy ośrodek terapeutyczny dla dzieci, młodzieży i rodzin Poza Centrum DOM.
Czytaj więcej

Ewa Domańska

NASK
Od 2021 r. pracuje w NASK, w Zespole Edukacji Cyfrowej. Specjalizuje się w zagadnieniach problematycznego używania internetu i urządzeń cyfrowych. Aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). W latach 2018 – 2020 prowadziła zajęcia w szkołach podstawowych dla uczniów oraz spotkania dla rodziców/opiekunów i nauczycieli, w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. bezpiecznego korzystania z sieci.
Czytaj więcej

Anastasiya Dzyakava

#Stop_sexting
Inicjatorka największego w Ukrainie projektu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa dzieci w internecie #stop_sexting, autorka pierwszej w tym regionie książki na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie skierowanej do rodziców. Podczas drugiej fazy rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie (2022) rozpoczęła projekt edukacyjny dotyczący wsparcia społecznego i psychologicznego w małych grupach – „Czas porozmawiać”. W latach 2017–2021 Anastasiya pracowała dla rządu Ukrainy, gdzie kierowała działaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i zainicjowała reformę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w internecie.
Czytaj więcej

Barbara Halska

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014. Specjalistka ds. Marketingu w firmie Hostersi. Współautorka podręczników do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk. Współautorka podstawy programowej z informatyki, technik programista. Ekspertka ORE i MEN. Ambasadorka programu Sole for Tomorrow.
Czytaj więcej

Anna Kochanowska

Centrum Zdrowia Psychicznego Medicor w Poznaniu
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista terapii uzależnień. Pracuje psychoterapeutyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzinami i dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w domu dziecka, poznańskich poradniach leczenia uzależnień i oddziałach dziennych, Aktualnie pracuje w poznańskim centrum zdrowia psychicznego, a także w opiece środowiskowej oraz w ośrodku psychoterapeutycznym.
Czytaj więcej

Dominika Królikowska

Fundacja Szkoła z Klasą
Socjolożka, pedagożka, terapeutka, od ponad dziecięciu lat wychowawczyni w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Białymstoku. Propaguje i realizuje idee oraz zasady związane z kształtowaniem odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań podczas korzystania z multimediów i internetu. Współtwórczyni programów profilaktycznych realizowanych wśród dzieci i młodzieży wykluczonej i zagrożonej wykluczeniem społecznym. Trenerka warsztatów medialnych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców.
Czytaj więcej

Dr Rafał Lange

NASK
Kierownik Zespołu Badań Rynku i Opinii NASK PIB, doradca RPD, doktor socjologii specjalizujący się w socjologii internetu oraz socjologii dzieci i młodzieży; realizował badania społeczne m.in. dla GUS, KPRM, MSZ, MRPiPS, MC, IWS, YMCA, Norwegian Research Centre, The Council of Europe.
Czytaj więcej

Charlotte Lohmann

Fundacja Amadeu Antonio
Charlotte Lohmann pracuje w Fundacji Amadeu Antonio jako specjalistka ds. edukacji przy projekcie „Firewall: przeciwdziałanie nienawiści w sieci” i odpowiada za tematy cyfrowej odwagi moralnej i umiejętności korzystania z mediów. Studiowała nauki społeczne w Polsce i w Niemczech, a następnie pracowała w Polsce, zajmując się obszarem międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji historyczno-politycznej oraz tematami dezinformacji i mowy nienawiści.
Czytaj więcej

Dr Hans Martens

European Schoolnet
Dr Hans Martens jest kierownikiem projektu Digital Citizenship w organizacji European Schoolnet. Odpowiada za strategię organizacji w zakresie obywatelstwa cyfrowego, którą współtworzy wraz z ponad piętnastoosobowym zespołem zajmującym się różnorodnymi publicznymi i prywatnymi projektami dotyczącymi umiejętności cyfrowych, umiejętności korzystania z mediów, bezpieczeństwa online i praw dzieci w cyfrowym świecie. W tym kontekście Hans prowadzi – w imieniu Komisji Europejskiej – inicjatywę na rzecz lepszego internetu dla dzieci (Better Internet for Kids), koordynując jednocześnie działania sieci Insafe zrzeszającej Centra Programu Safer Internet.
Czytaj więcej

Jowita Michalska

Digital University
Jowita Michalska, założycielka i CEO Digital University. Jej misją jest uzbrojenie Polaków w niezbędne kompetencje cyfrowe. Założyła Digital University, organizację, która współpracując z czołowymi globalnymi uczelniami zajmuje się edukacją liderów w obszarze nowych technologii. Jest też polską ambasadorką Singularity Group, edukacyjnego think-tanku z Doliny Krzemowej, jest także Digital Ambasadorką EU.
Czytaj więcej

Joanna Napieraj

PKDP
Joanna Napieraj- pedagog specjalny. Długoletni pracownik telefonu zaufania dla dzieci, zajmujący się między innymi przypadkami przemocy w internecie. Obecnie pracownik Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajność wobec małoletniego poniżej lat 15. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą.
Czytaj więcej

Dr hab., prof. UW Marcin Napiórkowski

Uniwersytet Warszawski
Profesor w Zakładzie Kultury Współczesnej oraz w Centrum Badania Ryzyka Systemowego na UW. Pracował w polskich i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących wyobrażeń o relacji przeszłości i przyszłości oraz społecznego postrzegania nowych technologii. Autor kilku książek, m.in. wydanej właśnie "Naprawić przyszłość". Publikuje w „Tygodniku Powszechnym”. Tata trójki dzieci. Jak znajdzie chwilę, to dzieli się ciekawymi znaleziskami na blogu mitologiawspolczesna.pl
Czytaj więcej

Wojciech Otawa

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA), psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego); posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej, profilaktyki wskazującej oraz różnych form psychoterapii; pracuje z nastolatkami, dorosłymi, rodzicami oraz rodzinami; związany z Młodzieżową Poradnią Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją” w Warszawie, prowadzi też własny gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej.
Czytaj więcej

Niels Van Paemel

Child Focus, Belgia
Od 2015 r. Niels Van Paemel pracuje jako doradca ds. polityki w Child Focus, belgijskiej fundacji zajmującej się problemem zaginionych i seksualnie wykorzystywanych dzieci. Posiada wykształcenie w dziedzinie nauk o wychowaniu oraz w dziedzinie konfliktów i rozwoju uzyskane na Uniwersytecie w Gandawie, a doświadczenie zdobywał poprzez działalność rozciągającą się od profilaktyki po rzecznictwo w zakresie różnych tematów dotyczących seksualnego wykorzystywania osób małoletnich: pornografii dziecięcej, zjawisk sextortion i groomingu oraz roli zachowań opartych na stereotypach związanych z płcią w różnych formach molestowania seksualnego.
Czytaj więcej

Julia Piechna

NASK
Od 2007 r. pracuje w NASK, gdzie jest ekspertką w Zespole Edukacji Cyfrowej. W swojej pracy zdobyła doświadczenie w organizacji szeregu konferencji i szkoleń poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci online, tworzeniu programów edukacyjnych, prowadzeniu kampanii medialnych. W 2020 r. uwzględniona w „Liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce”. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz studiów podyplomowych CSR na Akademii L. Koźmińskiego.
Czytaj więcej

Wojciech Pieńkowski

Cyfrowa Przyszłość Ucznia - Młodzieżowy Panel Doradczy /span>
Wojciech Pieńkowski ma13 lat, uczy się w Szkole Podstawowej nr 2 w Mrozach. Należy do Cyfrowej Przyszłości Ucznia - Młodzieżowego Panelu Doradczego, działającego przy Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Poza zagadnieniami bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie interesuje się piłką nożną, rowerem, hulajnogą i biegiem na 1000 metrów.
Czytaj więcej

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Czytaj więcej

Fanny Rotino

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) – biuro europejskie
Fanny-Carlotta Rotino jest koordynatorką programową i kierowniczką ds. globalnych projektów dotyczących ochrony dzieci online w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym (ITU). Posiada duże doświadczenie w zakresie praw dziecka ze szczególnym naciskiem na ochronę dzieci i uczestnictwo dzieci w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych. Fanny posiada tytuł magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych oraz badań nad pokojem i konfliktami na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem.
Czytaj więcej

Dr Magdalena Rowicka

Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr Magdalena Rowicka, jest psychologiem, pracownikiem Instytutu Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jej badania koncentrują się wokół tematyki związku używania technologii (internetu, gier komputerowych ale i ogólnie urządzeń cyfrowych) z dobrostanem psychicznym w grupie zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W 2020 i 2022 roku realizuje badania „Brzdąc w sieci” i „Brzdąc w sieci 2.0”
Czytaj więcej

Martyna Różycka

NASK
Kierownik zespołu Dyżurnet.pl, który reaguje na anonimowe zgłoszenia o treściach nielegalnych i szkodliwych, które są publikowane w internecie. Jest odpowiedzialna za budowanie relacji z przedstawicielami organów ścigania oraz sektora edukacyjnego. Koordynuje projekt naukowy APAKT, którego celem jest opracowanie algorytmów sztucznej AI do rozpoznawania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM).
Czytaj więcej

Dr Piotr Rycielski

Uniwersytet SWPS
Pracownik Wydziału Projektowania Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członek zespołu projektu RESQL,
zajmującego się problemami zapobiegania przemocy szkolnej. Przez wiele lat adiunkt i członek rady
naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Wykładowca akademicki, autor badań naukowych i publikacji z zakresu psychologii edukacji. Interesuje się psychologią poznania społecznego, dynamiką małych grup oraz metodologią badań społecznych. Propaguje leśną edukację.
Czytaj więcej

Andrzej Rylski

NASK
Od 2016 r. pracuje jako ekspert w Akademii NASK. Specjalizuje się w zagadnieniach prywatności w sieci oraz wspomaganiu organizacji pracy. W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet pomaga organizować konferencje i inne wydarzenia poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie. Od 2017 roku koordynuje działający przy NASK młodzieżowy panel doradczy działający przy PCPSI. Posiada doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu rekreacyjno-szkoleniowych wyjazdów dla młodzieży.
Czytaj więcej

Anna Rywczyńska

NASK
Kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK oraz Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Badaczka technologii cyfrowej w kontekście zjawisk kulturowych i praktyk społecznych oraz popularyzatorka w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Autorka publikacji oraz narzędzi edukacyjnych, członkini międzynarodowych, eksperckich grup roboczych. W 2018 r. uwzględniona w „Liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce”.
Czytaj więcej

Prof. David Smahel

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy ds. Internetu i Społeczeństwa, Uniwersytet Masaryka
David Smahel jest profesorem na Wydziale Nauk Społecznych i na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie w Republice Czeskiej. Kieruje Interdyscyplinarnym Zespołem Badawczym ds. Internetu i Społeczeństwa (irtis.muni.cz), który zajmuje się badaniem społeczno-psychologicznych następstw korzystania z internetu i technologii. Prowadzone przez niego obecnie badania skupiają się na wpływie cyfrowych technologii na dobrostan młodzieży, zagrożeniach online i interakcji między człowiekiem a komputerem.
Czytaj więcej

Dr Caroline van Straten

Uniwersytet Amsterdamski
Dr Caroline van Straten należy do grupy badawczej Młodzież i Media Rozrywkowe na Wydziale Komunikacji na Uniwersytecie Amsterdamskim, gdzie piastuje stanowisko adiunkta. Jej badania koncentrują się przede wszystkim na występowaniu relacji społecznych między dziećmi a robotami i, w szerszym rozumieniu, interakcji między dzieckiem a robotem.
Czytaj więcej

Elżbieta Szadura -Urbańska

PKDP
Ekspertka PKDP, psycholog, trenerka i publicystka. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysie, kadrą i korzystającymi z pomocy domów samotnych matek i innych instytucji pomocowych. Prowadzi autorskie warsztaty przeciwdziałania różnym formom przemocy<
Czytaj więcej

Marta Wojtas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Psycholożka, trenerka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Tampere w Finlandii. Przeprowadziła szereg treningów profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Realizuje działania edukacyjne szkoląc profesjonalistów z Polski i zagranicy w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami online. W FDDS koordynuje Poradnię Dziecko w Sieci, wspiera dobre rodzicielstwo cyfrowe i prowadzi grupy rozwojowe.
Czytaj więcej

Łukasz Wojtasik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie. Od 25 lat związany Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – koordynator programu „Dziecko w Sieci”. Autor pionierskich badań poświęconych zagrożeniom dla dzieci online (2003) i kampanii „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” (2004) i innych projektów, m.in.: Sieciaki (2005), Stop Cyberprzemocy”(2007), „Pomyśl zanim wrzucisz” (2013), „Mama, Tata, Tablet” (2015) „Uważni Rodzice" (2017), „Domowe Zasady Ekranowe” (2019).
Czytaj więcej

Dr Szymon Wójcik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Doktor socjologii, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2013 r. koordynator projektu saferinternet.pl w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zaangażowany w szereg projektów badawczych odnoszących się do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących zagrożeń internetowych wśród najmłodszych i od wielu lat członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie".
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję